Titulinis...

   
 
Apie festivalį Ant rubežiaus 2019 Festivalio archyvas

Informacija mugės dalyviams

You Tube Kontaktai
 
Mugės ir amatų festivalio „Ant rubežiaus 2019” metu, kuris  vyks Šiaulių miesto pėsčiųjų bulvare (Vilniaus g.) gegužės 30,31 - birželio 1 dienomis kviečiame dalyvauti mugėje visus amatininkus, tautodailininkus, liaudies meistrus, tautinio ir kulinarinio paveldo atstovus, ūkininkus, prekiauti tradiciniais gaminiais – nemasinės gamybos amatininkų dirbiniais, maisto produktais ir kitais etninio materialiojo paveldo gaminiais, pagamintais iš tradicinių žaliavų, naudojantis rankų darbu ir kitomis senosiomis arba jas atitinkančiomis naujomis technologijomis, išsaugant unikalias kokybines gaminių savybes ir sudėtį, prekiaujančius tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais, maisto produktais, kitais dirbiniais.
 
Mugės prekybos vietos yra suskirstytos zonomis ir parodytos festivalio schemoje (žiūrėti žemiau).
 
DALYVIŲ REGISTRACIJA
Norinčių prekiauti festivalio metu registracija prasidės nuo 2019 metų kovo 12 d. 
El.paštas:  zitamuge@gmail.com   Tel. 8614 19562 (Prekybos koordinatorė Zita Mundinienė).
Daugiau apie festivalį  http://www.jonis.lt/antrubeziaus.2019.htm
 
Pirmumo teisė pasirašyti sutartį ir pasirinkti prekybos vietą festivalio “Ant rubežiaus 2019” mugėje bus kviečiami:
Tautinio paveldo sertifikatus turintys dalyviai ir prekiaujantys tautinio paveldo sertifikuotais gaminiais (tik pateikus sertifikato patvirtintą kopiją), kulinarinio paveldo sertifikatus turintys dalyviai ir prekiaujantys kulinarinio paveldo ir tradiciniais gaminiais (tik pateikus sertifikato patvirtintą kopiją), liaudies meistrai, tautodailininkai turintys tautodailininko ar liaudies meistro pažymėjimus  ir prekiaujantys savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais, pavieniai liaudies meistrai, amatininkai, menininkai norintys prekiauti savo rankų darbo gaminiais ir turintys atitinkamas rekomendacijas, sertifikatus ar kitus dokumentus, įrodančius gaminio kokybę bei atsiuntę gaminių asortimento nuotraukas el.paštu: zitamuge@gmail.com
 
LENGVATINIŲ SĄLYGŲ TAIKYMAS
Pagal Šiaulių miesto savivaldybės 2018-11-03 patvirtintą “Masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašą” mugės teritorijos schemoje numatytose vietose nemokamai prekiauti gali:
·         Šiaulių mieste ar rajone gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, turintys tautodailininko ar amatininko, tautinio paveldo sertifikatus ar pažymėjimus.
·         Šiaulių mieste ar rajone gyvenamąją vietą deklaravę pensininkai ir neįgalieji, prekiaujantys savos gamybos rankdarbiais.
 
DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
Mugės dalyviai norintys prekiauti festivalio mugėje pasirašant sutartį turi pateikti, o mugės metu turėti, dokumentus veiklos vykdymui:
·         Prekiaujantys maisto produktais – maisto tvarkymo pažymėjimas ar maisto ir veterinarijos tarnybos leidimas;
·         Tautinio paveldo sertifikatą (patvirtinta kopija);
·         Ūkininko pažymėjimas;
·         Bityno ar žolyno pasas;
Mugės dalyviai norintys prekiauti festivalio mugėje pasirašant sutartį turi pateikti, o mugės metu turėti, dokumentus veiklos vykdymui:
·         Prekiaujantys maisto produktais – maisto tvarkymo pažymėjimas ar maisto ir veterinarijos tarnybos leidimas;
·         Tautinio paveldo sertifikatą (patvirtinta kopija);
·         Ūkininko pažymėjimas;
·         Bityno ar žolyno pasas;
·         Verslo liudijimas;
·         Individualios veiklos pažymėjimas;
·         Juridinio asmens pažymėjimas;
·         Asmens dokumentai ar darbo pažymėjimas.
 
REIKALAVIMAI IR TAISYKLĖS MUGĖS DALYVIAMS
1. Mugės dalyvis privalo vadovautis visais galiojančiais prekybą viešoje vietoje reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Organizatoriai už mugės dalyvio padarytus nusižengimus neatsako.
2. Prekiauti šventinėje mugėje tik su organizatoriaus įgaliotu atstovu suderintose prekybos vietose.
3. Savarankiškai susitarti su elektros energijos tiekėjais ir atsiskaityti jiems už sunaudotą energiją.
5. Savavališkai nekeisti prekybos vietos, dydžio, ribų.
6. Neperleisti (neparduoti, nedovanoti ar kitais būdais neperduoti) organizatoriaus išduoto leidimo prekybai kitiems asmenims.
7. Atsakyti už savo prekių ir turto apsaugą mugės metu.
8. Prekybos vietą palaikyti švarią: prekiaujantys maisto produktais iš šaldytuvų, besinaudojantys įvairia kepimo, virimo ar maisto šildymo technika prekybos vietoje, privalo pakloti nepralaidžią dangą prekybos vietoje.
9. Pasibaigus veiklos terminui sutvarkyti teritoriją, kurioje vyko veikla. Gavus organizatoriaus įgalioto asmens pretenziją, kad padaryta žala, atlyginti nuostolius.
10. Į mugės teritoriją įvažiuoti tik organizatorių informaciniame lape nurodytu laiku (prekių išsikrovimas ir išvežimas).
12. Nelaikyti transporto priemonės mugės teritorijoje prekybos metu.
13. Prekiauti tik su šventės organizatoriaus įgaliotu atstovu suderintomis prekėmis.
 
Draudžiama:
·         Važinėti mugės teritorijoje mugės darbo metu.
·         Parkuoti transporto priemones mugės teritorijoje.