Antra diena   Trečia diena                                                                     Foto: T.Laugalio, A.Sireikienės, D.Klovienės
     

Festivalio "Ant rubežiaus 2017" pirmos dienos fotoreportažas (birželio 1 d.)