Pirma diena    Trečia diena

                                                                                                          Foto T.Laugalio

     

Festivalio "Ant rubežiaus 2019" antros dienos fotoreportažas (Gegužės  31 d.)