Pirma diena  

Foto T.Laugalio

     
 

Festivalio "Ant rubežiaus 2020" antros dienos fotoreportažas (Rugpjūčio 1 d.)