Antra diena  

Foto T.Laugalio

     
 

Festivalio "Ant rubežiaus 2020" pirmos dienos fotoreportažas (Liepos 31 d.)