Pirmas šienas
Lietuva
Pelėda
Ten gerai
Joninių naktis
Kermošėlis Trūli Trūli
Du broliai
Šiaudinės kepurės
Karvelėli paukštužėli
Bimbala
Du balandžiai
Untans reikalaun alaus!
Festivalie
Rytmete armonikėlė
Geltonas vakaras
Vieną kartą
Švento Jono naktį
Žemaitija švinta
Namų židinys
Kelias į namus
Ant kalno akmuo

 

Ant kalno akmuo Mp3

 
ANT KALNELIO AKMENĖLIS,
PAKALNĖJ VANDUO,
ŪLIAVOJO JAUNA PANA
PAGAL VANDENIO
 
BERNELIS ARTYN –
MERGELĖ TOLYN,
PALŪKĖK, NESKUBĖK,
MES PASKALBĖSIM
 
NE NE NE, MIELAS BERNELI,
DAR NEIŠAUŠO TAVO DIENELĖ.
MAN NĖRA ČĖSO SU TAVIM KALBĖT,
ŠALTA RASA, KOJOS BASOS, GREITAI NAKTELĖ
 
PALŪKĖK, NESKUBĖK,
MIELA MERGELE,
ŠE TAU BALTĄ SKEPETAITĘ –
SUSUK KOJELES
 
SUSUK KOJELES,
IŠTIESK RANKELES,
O AŠ JOSIU VILNIAUS MIESTAN
PIRKTI ŽIEDELIO
 
TU ŽALIASIS ĄŽUOLĖLI,
KODĖL NEŠAKOTAS,
JAUNASAI BERNUŽĖLI,
KODĖL NEŽENOTAS
 
VO KUR TA ADYNA,
KUR TA LAIMĖS DYNA,
KUR RŪTELIŲ DARŽELY
BOVIJAIS NA VYNA
 
KUR PRAPUOLEI, BERNUŽĖLI,
KAME VANDRAVOJI?
KO PAS MIELĄ MERGUŽĖLĘ
DAUGIAU NEBATJOJI?
 
ŽADĖJAI PARGRĮŽTI,
ANT RANKŲ PAIMTI,
VO DABAR JAU NABNORI
ŽODELIO PRIIMTI
 
PALŪKĖK, NESKUBĖK,
MIELA MERGELE.
SKRIEJA BĖRAS MANO ŽIRGAS,
NEŠA PAS TAVE
 
NEKANKINK MANĘS,
NEGRAUDINK SAVĘS,
DOVANOJU TAU ŽIEDELĮ -
TEKĖK UŽ MANĘS