Pirmas šienas
Lietuva
Pelėda
Ten gerai
Joninių naktis
Kermošėlis Trūli Trūli
Du broliai
Šiaudinės kepurės
Karvelėli paukštužėli
Bimbala
Du balandžiai
Untans reikalaun alaus!
Festivalie
Rytmete armonikėlė
Geltonas vakaras
Vieną kartą
Švento Jono naktį
Žemaitija švinta
Namų židinys
Kelias į namus
Ant kalno akmuo

 

Bimbala Mp3 

 
ATEJI VASARELI TAP LAUKTA
DIDLE KARŠTA VASARELI - PAGADA.
PURTA GALVA GYVULELE - VABALA
PASIRODI NALABYJE BIMBALA
 
UŽPŪLI KUMELELI BIMBALA,
NALABYJE NALABYJE BIMBALA.
PASIBAIDI KUMELATI - BIMBALA,
VISUR TIKTA  RUDI  STORI BIMBALA
 
Priedainis:
TOLEI, TOLEI, TRUMPA VASARA JAU TOLEI
TOLEI TOLEI VASARA JAU TOLEI.
TOLEI TOLEI ÐILTA VASARA JAU TOLEI
TOLEI TOLEI VAIKYSTI JAU TOLEI
 
PASISLĖPI SAULELI UŽ KALNŲ
NABMATYTI TŲ PIKTŲJØŲBIMBALŲ.
MERGELI LELIJELI PO DARBŲ
ŽALIAM RŪTELIŲ DARŽELY LAUK BERNŲ
 
SUKLEGA GEGUŽINĖ DAUG BALSŲ,
SUSIRINKA JAUNIMĖLIS PO DARBŲ.
PRADINGA JAU VAIKYSTES AITVARA,
PASILIKA DIDLE PIKTI BIMBALA