Pirmas šienas
Lietuva
Pelėda
Ten gerai
Joninių naktis
Kermošėlis Trūli Trūli
Du broliai
Šiaudinės kepurės
Karvelėli paukštužėli
Bimbala
Du balandžiai
Untans reikalaun alaus!
Festivalie
Rytmete armonikėlė
Geltonas vakaras
Vieną kartą
Švento Jono naktį
Žemaitija švinta
Namų židinys
Kelias į namus
Ant kalno akmuo

 

Du balandžiai Mp3

 
Mes kaip du balandžiai pilki,
Savo vietos po saule nerandam
Mes kaip du balandžiai pilki,
Šiandien kylame, leidžiamės, skrendam.
 
Mes kaip du balandžiai pilki,
Geriam lietų ir šlovinam vėją,
Mes kaip du balandžiai pilki,
Meilės širdį kaip naktį išlieja
 
Priedainis:
Iš toli, iš arti sukviesti,
Iš nematomo paukščių žvaigždyno,
Mes tokie artimai svetimi
Du balandžiai į saulę nuskridę
 
Mes kaip du balandžiai pilki,
Ežerų, laukų ir pavarčių
Mes kaip du balandžiai pilki,
Nešam šilumą degančio šalčio
 
Mes kaip du balandžiai pilki,
Ankstų rytą ir vakarą gilų,
Mes kaip du balandžiai pilki,
Stiklo šukė į akmenį skilo