Pirmas šienas
Lietuva
Pelėda
Ten gerai
Joninių naktis
Kermošėlis Trūli Trūli
Du broliai
Šiaudinės kepurės
Karvelėli paukštužėli
Bimbala
Du balandžiai
Untans reikalaun alaus!
Festivalie
Rytmete armonikėlė
Geltonas vakaras
Vieną kartą
Švento Jono naktį
Žemaitija švinta
Namų židinys
Kelias į namus
Ant kalno akmuo

 

Du broliai Mp3

 
GELSVAS PIENIŲ TAKAS ŽALIAME LAUKE
BROLIAI TEN GYVENA, ŽEMĘ ARIA JIE.
PYKSTASI IR BARAS, TAIKOSI DAŽNAI,
VIENAS PRIEŠAIS KITĄ JUDVIEJŲ NAMAI
 
PLUKDO SAVO VALTIS TĖVO EŽERE,
IEŠKO JIE VAIKYSTĖS MOTINOS DELNE.
RAŠO, SIUNČIA, LAUKIA TIK GERŲ ŽINIŲ,
SOČIAI KVEPIA DUONA IŠ GELSVŲ RUGIŲ
 
Priedainis:
BROLI MANO BROLI, ESAM ARTIMI,
PLAUKIA MŪSŲ VALTYS TA PAČIA KRYPTIM.
ECH, BROLI MANO BROLI, BŪKIM ATVIRI,
ĮSILEISKIM SAULĘ SAVO ŠIRDIMI
 
PASODINKIM PUŠĮ AUKŠTAME KALNE,
IR IŠ JOS MATYSIM GRĮŽTANTĮ SAVE.
TEN DABAR JAU LAKSTO, ŽAIDŽIA SAU LINKSMAI,
PEŠASI KAIP ŽVIRBLIAI MUDVIEJŲ VAIKAI