Pirmas šienas
Lietuva
Pelėda
Ten gerai
Joninių naktis
Kermošėlis Trūli Trūli
Du broliai
Šiaudinės kepurės
Karvelėli paukštužėli
Bimbala
Du balandžiai
Untans reikalaun alaus!
Festivalie
Rytmete armonikėlė
Geltonas vakaras
Vieną kartą
Švento Jono naktį
Žemaitija švinta
Namų židinys
Kelias į namus
Ant kalno akmuo

 

Geltonas vakaras Mp3

 
GELTONAS VAKARO DANGUS
VĖL TOKS RAMUS, TOKS RAMUS, TOKS RAMUS,
PALYDI KRENTANČIĄ ŽVAIGŽDELĘ Į NAMUS,
IR TUOS PRABĖGUSIUS METUS.
 
KAI ŠULINY VANDUO PAVIRS
SENU VYNU, SENU VYNU, SENU VYNU.
DAR JUOKSIS LŪPOS, BET JAU TYLIAI VERKS ŠIRDIS,
IR TAVO MINTYS NEŠ TAVE NAMO.
 
Priedainis:
IŠ TŲ KRAŠTŲ, KUR LAIMĖ TAIP TOLI,
VIENI SUAUGĘ, O KITI MAŽI,
VAIKAI KAIP PAUKŠČIAI Į NAMUS SUGRĮŠ,
IR VISOS BĖDOS ŠIANDIEN PASIMIRŠ.
 
KAI VĖJAS ŠOKA SENO NAMO
KAMINE, KAMINE, KAMINE,
IR TARSI VEIDRODINIAM MŪSŲ ATVAIZDE,
VISA VAIKYSTĖ PRO AKIS PRABĖGA.
 
GELTONO DOBILO AKIS
KAI SUŽYDĖS, SUŽYDĖS, SUŽYDĖS.
IŠGERKIM TAURĘ SENO VYNO IŠMINTIES,
IR PASIJUSKIM TARTUM VAKAR GIMĘ.