Pirmas šienas
Lietuva
Pelėda
Ten gerai
Joninių naktis
Kermošėlis Trūli Trūli
Du broliai
Šiaudinės kepurės
Karvelėli paukštužėli
Bimbala
Du balandžiai
Untans reikalaun alaus!
Festivalie
Rytmete armonikėlė
Geltonas vakaras
Vieną kartą
Švento Jono naktį
Žemaitija švinta
Namų židinys
Kelias į namus
Ant kalno akmuo

 

Karvelėli paukštužėli Mp3

KARVELĖLI, PAUKŠTUŽĖLI KO GI TU BURKUOJI,
AR VARGELIUS, AR KRYŽELIUS TU SAVO ROKUOJI?
KO BURKUOJI, KO VAITOJI - KAKLO NIEKS NEGRIAUŽIA,
PATI MYLI VAIKAI TYLI, PADOKTAI NESPAUDŽIA!
 
NUO LAIMINGO PRIGIMIMO ESI APRĖDYTAS,
PLUNKSNOM GRAŽIOM KAIPO ŠIŪBOM ESI APDARYTAS.
STOGS NEKIAURAS, LIZDAS NAUJAS KUR TAVIEJI TUPI,
ESI SOTUS IR BAGOTUS-KAS GI TAU DAR RUPI
 
NEREIK SĖTI, NEI AKĖTI, ANEI ŽEMĖS ARTI.
SU KAIMYNU, SU ŠEIMYNA NEREIK SUSIBARTI.
KARVELĖLI, PAUKŠTUŽĖLI, KO GI TU BURKUOJI?
AR VARGELIUS, AR KRYŽELIUS TU SAVO ROKUOJI?