Pirmas šienas
Lietuva
Pelėda
Ten gerai
Joninių naktis
Kermošėlis Trūli Trūli
Du broliai
Šiaudinės kepurės
Karvelėli paukštužėli
Bimbala
Du balandžiai
Untans reikalaun alaus!
Festivalie
Rytmete armonikėlė
Geltonas vakaras
Vieną kartą
Švento Jono naktį
Žemaitija švinta
Namų židinys
Kelias į namus
Ant kalno akmuo

 

Kelias į namus Mp3

SIAURAS KELIAS PER LAUKUS,
VEDA Į SENUS NAMUS,
TEN KUR ŽVAIGŽDĖS, KUR DANGUS,
PIEVA KVEPIANTIS MEDUS.
 
KUR SĖDĖJOME VAIKAI,
KAIP GALINGI MILŽINAI.
LAIKAS SVAJONES PASĖJO,
BET AR PAŽADUS TESĖJO?
 
Priedainis:
BALTAS BALTAS KELIAS Į NAMUS,
BALTAS BALTAS VERKIANTIS DANGUS,
BALTAS SODAS PRIE NAMŲ TUŠČIŲ,
NEŽINAU KODĖL, BET MAN ŠIRDĮ GRAUDU
 
VĖJAS BRENDA BANGOMIS,
ŠVILPIANTI TUŠČIA STOTIS.
IR ROMANTIŠKA NAKTIS
KAIP VAIKYSTĖS NETEKTIS
 
TEN KUR ŠNIOKŠČIANTIS VANDUO,
VĖJO NEŠAMAS RUDUO,
ŠULINY VANDUO PAKILS,
TAVO AŠARA NUKRIS
 
ŠIMTAS ŽINGSNIŲ Į NAMUS,
BET KAŽIN AR KAS TEN BUS.
KIEMO VARTAI SUGIRGŽDĖS,
MŪSŲ AKYS SUSPINDĖS
 
IR SUŠALĘ NUO DRĖGMĖS
MES SUSĖSIM ANT ŽOLĖS,
TEN KUR ŽVAIGŽDĖS, KUR DANGUS,
PIEVA KVEPIANTIS MEDUS