Pirmas šienas
Lietuva
Pelėda
Ten gerai
Joninių naktis
Kermošėlis Trūli Trūli
Du broliai
Šiaudinės kepurės
Karvelėli paukštužėli
Bimbala
Du balandžiai
Untans reikalaun alaus!
Festivalie
Rytmete armonikėlė
Geltonas vakaras
Vieną kartą
Švento Jono naktį
Žemaitija švinta
Namų židinys
Kelias į namus
Ant kalno akmuo

 

Kermošėlis TRŪLI TRŪLI Mp3

VISOS UPĖS GARSIAI TEKA, SUSITINKA NEMUNE.
KLEGA , JUOKIASI IR ŠNEKA DIDELĖ ŽMONIŲ MINIA.
IR KAIMYNAS, IR KAIMYNĖS VAIKŠTINĖJO, TARĖS, TRYNĖS.
DRŪLI DRŪLI, ŪLI ŪLI KERMOŠĖLIS TRŪLI TRŪLI.
 
JAU BERŽŲ SPURGELĖS BRINKO, KRITO RASOS NUO ŠAKŲ,
Į KERMOŠIŲ SUSIRINKO VIEŠKELĖLIU IR TAKU.
ŽVINGAUJA SARTI ŽIRGELIAI, KUMELIUKAI IR SPIRGELIAI.
DRŪLI DRŪLI, ŪLI ŪLI KERMOŠĖLIS TRŪLI TRŪLI.
 
ČIA JAUNUTĖS MOTERAITĖS SUKASI KAIP VOVERAITĖS.
DRŪLI DRŪLI, ŪLI ŪLI KERMOŠĖLIS TRŪLI TRŪLI.
 
KIEK ČIA PREKIŲ, KIEK GĖRYBIŲ - TRINASI VISI AKIS.
KIEK ČIA MELO, KIEK TEISYBIŲ  NIEKAS NIEKAM NESAKYS.
MOTERŲ VEIDUKAI ŠVIEČIA TARTUM SAULĖS SPINDULIAI,
Į SVEČIUS UŽEITI KVIEČIA, KOL NEUŽNEŠTI KELIAI.
SEKA SAKMĘ PASAKORIAI, DŪMIJA SENI PYPKORIAI.
DRŪLI DRŪLI, ŪLI ŪLI KERMOŠĖLIS TRŪLI TRŪLI.
 
GYVA ČIA, SMAGU IR LINKSMA, ALUS BĖGA PER ŪSUS.
NE VIENAM KOJELĖS LINKSTA, BET NAMO PAREIS ŽVALUS.
DRŪLI DRŪLI, ŪLI ŪLI KERMOŠĖLIS TRŪLI TRŪLI.
ACH, OCH LIŪLI LIŪLI KERMOŠĖLIS TRA TA TA!