Pirmas šienas
Lietuva
Pelėda
Ten gerai
Joninių naktis
Kermošėlis Trūli Trūli
Du broliai
Šiaudinės kepurės
Karvelėli paukštužėli
Bimbala
Du balandžiai
Untans reikalaun alaus!
Festivalie
Rytmete armonikėlė
Geltonas vakaras
Vieną kartą
Švento Jono naktį
Žemaitija švinta
Namų židinys
Kelias į namus
Ant kalno akmuo

 

Lietuva Mp3

LIETUVA, TAI KALNAI IR UPELIAI,
LIETUVA, TAI ŽIBUTĖ MIŠKUOS,
LIETUVA, ŽYDROS AKYS SESELIŲ,
JUODBĖRĖLIAI ŽIRGAI PRIE TVOROS.
 
LIETUVA, GANDRO LIZDAS SODYBOJ,
LIETUVA, AJARAI EŽERUOS,
LIETUVA, ŽALI RŪTŲ DARŽELIAI
IR SENA MOTINĖLĖ LANGUOS.
 
LIETUVA, BALTAS RANKŠLUOSTIS SKRYNIOJ,
DROBĖS TAKAS SODE OBELŲ,
PAKELĖJE SMUTKELIS PARIMĘS,
TAKO VINGIS, KURIUO PAREINU.
 
LIETUVA, TAI TAKELIS RASOTAS,
DOBILIENIJ KAMANĖ DARBŠTI,
LIETUVA, ŠIENPJOVIAI GALE SODO,
JŲ DAINA ILGESINGA GRAUDI.
 
LIETUVA, SENAS SLENKSTIS NUMINTAS,
TĖVO SMUIKAS PRIE KLĖTIES LUBŲ.
LIETUVA, SMĖLIO KAPAS SUPILTAS,
TARP NUKRITUSIŲ LAPŲ GELSVŲ.
 
LIETUVA, TAI BAŽNYČIOS IR KRYŽIAI,
LIETUVA, TAI SENOLIŲ KAPAI,
LIETUVA, VAIKŲ PULKAS PRIE GRYČIOS,
LIETUVA, ŠVENTO RYTO VARPAI.
 
LIETUVA, GILIOS VAGOS ARIMŲ,
VYTURĖLIO DAINA PO LAUKUS,
LIETUVA, MAŽAS ŽEMĖS KAMPELIS,
KOKS ESI TU LIETUVIUI BRANGUS.