Pirmas šienas
Lietuva
Pelėda
Ten gerai
Joninių naktis
Kermošėlis Trūli Trūli
Du broliai
Šiaudinės kepurės
Karvelėli paukštužėli
Bimbala
Du balandžiai
Untans reikalaun alaus!
Festivalie
Rytmete armonikėlė
Geltonas vakaras
Vieną kartą
Švento Jono naktį
Žemaitija švinta
Namų židinys
Kelias į namus
Ant kalno akmuo

 

Namų židinys Mp3

KELIAS-PILKAS UPELIS
TOLIN VINGIUOJA RAMUS.
ŽALIAS KAIMO BERŽELIS
SKAIČIUOJA PRAEIVIŲ ŽINGSNIUS.
 
GAILIAI SVIRTIS SUDEJAVO,
MĖNUO ŠALTAS ŽVAIGŽDES TUOJ UŽDEGS.
ILGAS IR TOLIMA KELIAS,
SKUBU, NES JUK LAUKI MANĘS.
 
Priedainis:
TAU LAIMĘ NEŠU,
PUOKŠTĘ LAUKO GĖLIŲ.
SKAIDRŲ LAŠELĮ RASOS, TAU-
PADOVANOTĄ AUŠROS.
 
SPINKSI IŠNIRĘS IŠ RŪKO,
TAIP LAUKTAS NAMŲ ŽIBURYS.
PUPKĘ KARČIĄ KAMINAS RŪKO,
DEGA ŽIDINYS.
 
KELIAS PRIE VARTŲ SUSTOJO,
KEISTA, BET NUOVARGIO-IR NEBŪTA.
EINAM, ABU VIS EINAM,
PER LIŪTĮ, PER METŲ DŽIAUGSMUS.