Pirmas šienas
Lietuva
Pelėda
Ten gerai
Joninių naktis
Kermošėlis Trūli Trūli
Du broliai
Šiaudinės kepurės
Karvelėli paukštužėli
Bimbala
Du balandžiai
Untans reikalaun alaus!
Festivalie
Rytmete armonikėlė
Geltonas vakaras
Vieną kartą
Švento Jono naktį
Žemaitija švinta
Namų židinys
Kelias į namus
Ant kalno akmuo

 

Untans reikalaun alaus Mp3

 
VISA PIRMOJI NĖDĖLI  /3k
PONS DIEVS VARI ARIELKIELI,
O PASKUI ANUN IŠBUNDIS /3k
PATS BAISIAUSIA IŠSIGUNDA!
 
PONŪ DIEVU PAAIŠKĖJE,
KA NA TO VISIMS REIKĖJE.
KA KAŽKUN REK SUGALVOTI,
BA KO NETUM IŠTRĖVOTI
 
PUSI METU PONS DIEVS VARGA /3k
DIRBDAMS TOKI PRIKLA DARBA.
I SUKŪRI TOKI ALU /3k
KA TIK GERK  I NEK NU STALA
 
ALAUS, ALAUS SU PUTA!
ALAUS, ALAUS SU PUTA!
KVORTA ALAUS SU PUTA!
RĖKAUN UNTANIS – BARZDA
DA SAVAITI PONS DIEVS MASTI /3k
KUM TUN ALU UŽSIKĄSTI?
I NUSPRENDE KA GERIAUSIS /3k
KIAULIU UDEGAS I AUSĖS
 
ALAUS, ALAUS SU PUTA!
ALAUS, ALAUS SU PUTA!
KVORTA ALAUS SU PUTA!
RĖKAUN UNTANIS – BARZDA
 
DEINA NAKTI TIK ALAUS /3k
TIKRI VYRA REIKALAUS!
OI, MORTA MORTA… /3k
IPILK DA PO KVORTA!