Pirmas šienas
Lietuva
Pelėda
Ten gerai
Joninių naktis
Kermošėlis Trūli Trūli
Du broliai
Šiaudinės kepurės
Karvelėli paukštužėli
Bimbala
Du balandžiai
Untans reikalaun alaus!
Festivalie
Rytmete armonikėlė
Geltonas vakaras
Vieną kartą
Švento Jono naktį
Žemaitija švinta
Namų židinys
Kelias į namus
Ant kalno akmuo

 

Vieną kartą Mp3

 
VIENĄ KARTĄ VISOS ŠVENTĖS BAIGIAS,
GĘSTA ŠVIESOS IR IŠTIRPSTA SNAIGĖS,
VYSTA GĖLĖS IR DRAUGAI IŠEINA
ŠIRDYJE PALIKĘ LIŪDNĄ DAINĄ.
VIENĄ KARTĄ MEILĖS ŽODŽIAI TYLA,
BLĖSTA ŽVILGSNIAI IR PLAUKAI PRAŽYLA.
IR VAIKAI PO SAULE GREIT UŽAUGA,
IR IŠMOKSTAME GYVENT BE DRAUGO.
 
Priedainis:
VIENĄ KARTĄ, VIENĄ, PATIKĖK
VISKAS KEIČIASI IR BAIGIASI VISTIEK.
TAS, KAS DEGĖ-VIRTO PELENAIS,
KAS PRAĖJO-NIEKAD NEPAREIS.
 
VIENĄ KARTĄ VISOS AUDROS BAIGIAS
IR NAKTIES SAPNAI NUTOLSTA KLAIKŪS.
IR TRUMPAM VAIVORYKŠTĖS PRAŽYSTA
DANGUJE SPALVOTOS KAIP VAIKYSTĖ
VIENĄ KARTĄ VISOS ŠVENTĖS BAIGIAS,
GĘSTA ŠVIESOS IR IŠTIRPSTA SNAIGĖS,
VYSTA GĖLĖS IR DRAUGAI IŠEINA
ŠIRDYJE PALIKĘ LIŪDNĄ DAINĄ.
 
VIENĄ KARTĄ MEILĖS ŽODŽIAI TYLA,
BLĖSTA ŽVILGSNIAI IR PLAUKAI PRAŽYLA