MUGĖS KONTAKTAI
Festivalio „Ant rubežiaus 2024“ tautodailės ir amatų mugės koordinatorė
Zita Mundinienė  Mob. +370 614 19562    zitamuge@gmail.com