MUGĖS KONTAKTAI
Festivalio „Ant rubežiaus 2022“ tautodailės ir amatų mugės koordinatorė
Zita Mundinienė  Mob. +370 614    zitamuge@gmail.com