KVIETIMAS Į FESTIVALIO „ANT RUBEŽIAUS 2024“ MUGĘ
 
Kviečiame dalyvauti XXIV Lietuvos, Latvijos ir Estijos kaimo muzikantų ir kapelijų festivalio „Ant rubežiaus“ tautodailės ir amatų mugėje, kuri vyks 2024 m. gegužės 30-31 ir birželio 1 dienomis  10 – 23 val. Šiauliuose, pėsčiųjų bulvare (Vilniaus g.).
Palapinės bus bulvaro viduryje, sustatytos vienoje eilėje, nugaromis viena su kita paliekant 2 m tarpą tarp jų (galimybė atverti tris puses). Palapinės dydis 3×2, atkarpoje nuo Vasario 16-osios g. iki Rūdės g. ­palapinių dydis 3×3.
Prekybos koordinatorė Zita Mundinienė, tel. +370 614 19562, el. p. zitamuge@gmail.com
 
REGISTRACIJA
 1. Vykdoma iki gegužės 10 d. el. p. zitamuge@gmail.com Registracijai dalyvis pateikia užpildytą prašymą.
 2. Prašymas nagrinėjamas tik tada, kai yra pateikti visi dokumentai.
 3. Registracijai dalyvis pateikia:
3.1. Užpildytą nustatytos formos prašymą, IŠVARDINANT PREKIŲ ASORTIMENTĄ;
3.2. Prekių ir prekyvietės nuotraukas;
3.3. Dalyvio veiklą ir statusą atspindinčius dokumentus (pažymėtus prašyme), teisę nuolaidoms gauti patvirtinančius dokumentus (t. y. tautodailininko pažymėjimą, tautinio paveldo sertifikato pažymėjimą, meninio ugdymo įstaigos pažymėjimą).
 
Ar priimta paraiška dalyvauti šventės prekymetyje
 
 1. Gavus užpildytą prašymą dalyvauti mugėje ir turint visus duomenis prekybininkui bus siunčiamas numatomas prekybos kvartalas ir vietos numeris, sąskaitą faktūra ir dalyvio taisykles.
 2. Prekymečio dalyviai, gavę patvirtinimą, kad yra kviečiami dalyvauti, turi sumokėti mokestį per 5 d. d. gautą sąskaitą faktūrą ir atsiųsti mokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją el. p. zitamuge@gmail.com Nesumokėjus mokesčio ir neatsiuntus mokėjimo kopijos rezervavimas atšaukiamas. Prekymečio dalyviams galutinė prekybinė vieta prekymetyje (patvirtinimas) bus suteikta tik atsiuntus mokėjimo kopiją.
SVARBU!
Teisė registruotis ir dalyvauti prekymetyje nesuteikiama:
 1. asmenims iki 16 metų;
 2. asmenims, turintiems galiojančią administracinę nuobaudą už viešosios tvarkos, finansinės drausmės, komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos, veterinarinių sanitarinių taisyklių, švaros ir tvarkymo taisyklių, atliekų tvarkymo taisyklių ir kitus su vykdoma veikla susijusius pažeidimus.
MOKESČIO DYDŽIAI
 
Mokesčio lengvata taikoma tik renginio organizatorių nustatytose vietose (tik pateikus atitinkamą sertifikatą ir (ar) pažymėjimą):
 1. tautinio paveldo produktų kūrėjams, kūrybinių sąjungų nariams, prekiaujantiems tik savais produktais, gaminiais ir kūriniais.
 2. meninio ugdymo įstaigų studentams ir moksleiviams, meno kūrėjams, prekiaujantiems tik savais gaminiais ir (ar) kūriniais.
 3. tautinio paveldo produktų kūrėjams, prekiaujantiems tautinio paveldo maisto produktais, ši lengvata taikoma tik tuo atveju, jeigu renginio prekybos vietoje tautinio paveldo produktai, turintys Tautinio paveldo sertifikatą, sudaro ne mažiau kaip du trečdalius visų parduodamų produktų asortimento. Ši lengvata netaikoma prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais.
DRAUDŽIAMA
 
 1. Parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
 2. Prekiauti prekėmis ar teikti paslaugas, jeigu jos neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose, techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytų saugos reikalavimų.
 3. Prekiauti ar teikti paslaugas kitose nei organizatoriaus nurodytose vietose.
 4. Verstis kita, nei su organizatoriumi suderinta veikla.
 5. Prekybos ar paslaugos teikimo vietą perleisti kitiems asmenims, išskyrus verslo liudijime įrašytiems asmenims.
 6. Važinėti mugės teritorijoje mugės darbo metu bei parkuoti transporto priemones mugės teritorijoje.
 
PASTABA: Fiziniams ar juridiniams asmenims, gavusiems prekybinę vietą, bet neatvykusiems į prekymetį, mokestis negrąžinamas ir ateityje organizatorius pasilieka teisę į kitus organizuojamus prekymečius nepriimti šio prekeivio paraiškos.
  
Organizatoriai turi teisę tikslinti ar koreguoti taisykles.