Pirmas šienas
Ant kalno akmuo
Bimbala
Du broliai
Festivalie
Geltonas vakaras
Joninių naktis
Karvelėli, paukštužėli…
Kelias į namus
Kermošėlis trūli trūli
Lietuva
Namų židinys
Pelėda
Rytmetinė armonikėlė
Šiaudinės kepurės
Šventa Juona nakti
Ten gerai
Untans reikalaun alaus
Vieną kartą
Žemaitėja švėnta
Sustokim visi ratu
Ar meni?
Aukštaitija
Be manęs
Du žirgai
Už jaunystę ir draugus
Liūdnas dangus
Paklausykit, moteriškės
Pavasario rytas
Kol į vakarą sėringiai byra
Vienkiemis